International 11:Metre One Design Class Association

- Australia -Austria - Belgium - Denmark - Germany - France - Hungary - Italy - Netherlands - Norway - Sweden - Switzerland

Referat fra styremøte i Norsk 11:MOD klubb 26. februar 2003

Møtested: Storgaten 1, Oslo
Møtetid: kl. 18.00-19.45
Til stede: Halvor, Eyvind, Nina, Eli, Kristian

Forfall: Hans

1. Klassemåler

Jørgen Bugge oppnevnes som klassklubbens måler. Kristian legger inn på 11:Meter klubbens sine hjemmesider om at Jørgen Bugge er klassemåler.

Til NM vil vi gjennomføre stikkprøver på båtene i henhold til egenerklæringsskjema inkludert måling av lengden på forstaget. Vi vil også organisere måling av seil en dag på Dronningen i uken før NM samt ha mulighet for måling/kontrollmåling av seil under NM.

Kristian koordinerer arbeidet med Jørgen Bugge og legger inn navnet hans på hjemmesiden vår.

2. Handlingsplan

Sosialt:

Styret er veldig positive til initiativet fra UK og Morten Kjellås om trimmingsmøte for 11:Meter seilere.

Vi vil arrangere kickoff med offisiell tildeling av bryggeplasser på Dronningen for å møte gamle og nye seilere. Tid og sted: Onsdag 9. april kl. 18 på Dronningen

Halvor kontakter Torunn for å reservere Dronningen.

Halvor kontakter Åge i KNS ang. utlevering av bryggelister.

Vi ønsker å gå sammen med FC klassen om felles bryggegrilling el. på Oslo sf. vårregatta og KNS vårregatte. Eli koordinerer dette med FC klassen.

Vi ønsker også finne på et eller annet (?) felles arrangement som kan samle klassen når de har kommet i mål på Færdern.

Vi vil arrangere en 11:Meter kveld på Hankø med grilling e.l. sammen med FC’ene. Eli koordinerer dette.

Rekruttering:

Vi ønsker mer organisert utleie av båter til NM og andre 11:Meter seilaser for å øke rekruttering til klassen. Vi vil lage et forslag til leieavtale som legges ut på hjemmesiden vår.

Styret mener at pris på leie av båt bør være kr 1.500,- pr. dag inkl. seil. Prisen bør være høy nok til at det er interessant for utleier å leie ut samtidig som at den må være lav nok til folk får lyst til å leie.

De båtene som ikke kan stille til NM forplikter seg til å leie ut båten til NM.

Kristian tar kontakt med Storebrand for å få pris på weekend forsikring.

Kristian lager forslag til mail som vi kan sende ut til medlemmene samt lager båtutleiebørs på hjemmesiden vår.

Styremøter:

Vi vil begynne med å legge ut møtetidspunkter til styret slik at medlemmene kan komme med innspill i forkant av møtene. Kristian vil legge ut dette på hjemmesiden vår.

Datoer for styremøter før sommer ferien:

  • 9. april kl. 17.30 på Dronningen.
  • 5. juni kl. 18.00 hos Eli, Bervensløkke 4 (ved Solli plass)

3. Medlemskapskontigent

Frist for innbetaling er 1. mars.

Nina skriver påmindelses mail til medlemmene.

4. Seilnummer

Eyvind tar kontakt med Stefan Winberg for å få bekrefet at seilnummer er lik byggenummer på båtene.

Vi ønsker primært å bruke sifrene i byggenummeret, såfremt dette ikke kolliderer med seilnummer i Sverige eller andre steder. Vi vil starte med å innhente byggenummer for båtene så snart vi har fått svar fra Winberg.

5. Bryggeplasser

Halvor skal på møte med KNS 3. mars for å diskutere pris på leien av bryggeplassene og tildeling av plasser mellom klubbene. I 2003 betalte vi 3000,- inkl. moms for å ligge på F-brygga. Vi frykter at KNS vil skru opp prisen på de nye plassene siden det ikke skal betales innskudd på plassene. Målet er å få prisen under kr 4000,- pr. sesong.

6. NM Drøbak

Starttidspunkt settes til kl 14.00 fredag og søndag holdes som reservedag. Det vil bli premieutdeling og avslutning på lørdag kveld.

Eyvind sender egenmeldingsskjema til Kristian og oppdaterer det med forstagslengden.

7. Eventuelt

Ingen eventuelle saker.

Eyvind (sign)

 

< Tilbake