International 11:Metre One Design Class Association

- Australia -Austria - Belgium - Denmark - Germany - France - Hungary - Italy - Netherlands - Norway - Sweden - Switzerland

Referat fra styremøte i Norsk 11:MOD klubb 10. juni (12.06.03)

Møtested:Hos Eli
Møtetid: kl. 19.00-22.00
Til stede: Halvor, Eyvind, Nina, Eli, Kristian

Forfall: Hans

1. Belgia Cup

 • Vennskapscup mellom Belgia og Norge.
 • Arrangementskomite: Jan Erik Næss (KNS), Tor Møinichen (KNS), Hans Holst, Iver Waahlen, Nina Braaten.
 • Dato: 13. – 14. september
 • Opplegg: To båter seiling Match Racing, Belgia mot Norge.
 • 11:Meter klubben må stille med to båter og noen funksjonærer som kan hjelpe til å arrangere seilasen.
 • Primært ønsker vi at vinner av NorgesCup’n for 2002 deltar fra Norge.

2. Profilering av 11:Meter i båtmagasiner

Vi sender ut forespørsel til seilerne i 11:Meter klubben om at styret ønsker en person som kan fungere som klassens pressekontakt til båtmagasinene Seilas og Seilmagasinet. Ansvarlig Kristian.

Presentasjon av hvert team, med intervju som legges ut på 11:Meter web’n: Ansvarlig Eli.

Klubben går til innkjøp av digital kamera som Eli vil ha ansvar for. Ansvarlig for kjøp av kamera: Halvor.

Chat’e kanal på 11:Meter web’n: Ansvarlig Kristian.

3. Ranking sammensetning

Iver har kommet med innspill om at klubben bør jobbe mer for å øke internasjonal deltagelse.

For å løfte miljøet i Sverige bør vi arrangere et felles arrangement på Vestkysten av Sverige i 2004. Styret ønsker å kontakte den svenske klasseklubben for å høre om muligheter for felles arrangement på Vestkysten i august 2004.

4. NM 2004

Styret har fått henvendelse fra Asker sf. om NM. Styret ønsker ikke å arrangere NM i Asker fordi det ligger for nærme Oslo.

 • 11:Meter styret ønsker å holde NM i 2004 under Hankø Race Week. Utfordringer på Hankø:
 • Innlosjeringsmuligheter.
 • Ved å velge Hankø frigjør vi en helg som vi kan benytte til arrangement på Vestkysten i Sverige.

5. Norges Cup 2004

Styrets skisse til Norges Cup 2004

 • Isbryter’n (mai)
 • Vårregatta indre Oslo fjord (mai)
 • Færder’n (dobbel poengsum) (juni)
 • Hankø/NM (juni)
 • Vestkysten av Sverige/SM (august)
 • EM Holland (28 aug – 3 sept)
 • North Sail Cup (september)
 • Nesodden HøstCup (september)

6. Medlemskapskontigent

Nina og Kristian sender ut påmindelse.

Absolutt siste frist for innbetaling er innen Færder’n

7. Seilnummer

I forbindelse med overgang til nye seilnummer er det et problem at enkelte båter kun bytter nummer i ett av seilene og dermed seiler med forskjellig nummer i spinnaker og storseil. Dette skaper uklarheter når båtene skal registreres ved målplassering i regattaer. Styret påpeker derfor at det ikke er anledning til å bytte nummer bare i storseil og seile med gammelt nummer i spinnaker (eller omvendt).

8. Leiekontrakt

Standard leiekontrakt for utleie av 11:Meter er utarbeidet og legges ut på Web’n.

Ansvarlig: Kristian

9. Sameiekontrakt

Vi legger ut forslag til sameierkontrakt på Web’n. Vi bruker ”ad undines” kontrakt som mal. Eyvind sender den på mail til Kristian som legger den på Web’n.

10. NM Drøbak

Bespisning: Vi ønsker bespisning (pizza) på fredag.

Sponsing fra klubben: 11:Meter klubben sponser mat og drikke med inntil kr. 10.000,-

De som trenger plass til bobåt må ta kontakt med Drøbak sf. eller Heitmann for å få plass.

11. Pris for å ligge på ny KNS brygge

 • Halvor kontakter Åge for å undersøke mulighetene for å splitte opp betaling for bryggeleie til de som ønsker det.
 • Halvor skriver en kort redgjørelse for hva styret har gjort for å prøve å redusere prisen.
 • Vann og strøm må komme på plass.
 • Det vil komme lenger utriggere slik at båtene ligger bedre fortøyd.

12. Eventuelt

Ingen eventuelle saker.

Eyvind (sign)

 

< Tilbake