International 11:Metre One Design Class Association

- Australia -Austria - Belgium - Denmark - Germany - France - Hungary - Italy - Netherlands - Norway - Sweden - Switzerland

Referat fra styremøte i Norsk 11:MOD klubb 15. september (15.09.03)

Møtested: Hos Eli
Møtetid: kl. 18.00-
Til stede: Halvor, Eyvind, Nina, Eli, Kristian

Forfall: Hans

1. Årsavslutning/premieutdeling

Årsfest med premieutdeling blir fredag 7. november på Bluefish (?) el.l. Eli tar ansvaret for å finne et sted.

2. Årsmøte

Årsmøte blir 28. januar på Dronningen kl. 18.30. Halvor bestiller lokaler på Dronningen.

Det blir styremøte mandag 12. januar kl. 18.00 for å fastsette endelige agenda for årsmøte. Agendaen sendes medlemmene i forkant av årsmøtet for å få inn evt. kommentarer og synspunkter før møtet.

"Multimedia show" fra deltagere på VM presenteres på årsmøtet.

3 og 4. Norges Cup og NM 2004

Styret foreslår at Norges Cup for 2004 består av 7 seilaser med 2 stryk. Kristian sender ut spørreundersøkelse til medlemmene om å stemme på hvilke regattaer de ønsker å seile.

Datoer er ikke bekreftet

 • 24 april  Isbryter'n NC
 • 8-9 mai Oslo seilf. vårreg. NC
 • ?? Aker brygge cup NC/Fleet. I år ble det for lite seiling på for mange dager. Nina kontakter Steff Herbern og Halvor kontakter KNS for å undersøke om vi bare kan seile to i stedet for tre dager.
 • 29-30 mai KNS vårreg. NC/Fleet. Avhenger av om Aker brygge cup blir ranking.
 • (20 mai Hovdan Skagen)
 • 11 juni Færdern NC
 • 1-4 juli Hankø Race Week/NM NC. Halvor tar kontakt med KNS for å spørre om de kan arrangere NM på Hankø. Forutsetning for NM arrangement er: Kun dele bane med Melges, 11:Meterene starter først og alle 11:Metere skal ligge samlet.
 • ?? SM. Nina tar kontakt med Svenske klasseklubb for å høre om deres planer og muligheter for å samordne ett svensk og ett norsk arrangement.
 • 28 august EM, Nederland.
 • Oslo sf. høstcup. Feet/NC
 • North Cup. Fleet.
 • Nesodden høstcup. Fleet/NC

5.  Distance race

Utgår pga. manglende informasjon fra Internasjonale klasseklubb

6. Profilering/pressekontakt

Styret ønsker å rekruttere en styrerepresentant som kan jobbe som pressekontakt. Nina arbeider med dette.

Kristian sender inn pressemeldinger til alle seilbladene om resultatliste fra hver regatta.

7. Reservedeler

Claus er blitt leverandør av Gothart produkter.

Kristian sender ut ny påminnelse om at medlemmene må melde inn reserveutstyr de har liggende (spesielt beslag til masten).

Klasseklubben går til innkjøp av reservemast fra ad undine. Pris på mast settes til kr. 15.000,-. Reservemasten settes i stand så den er komplett med beslag, salingshorn og strut.

Reservemasten skal lånes ut båter som brekker masten. Depositum for lån av mast er kr. 5000. Gratis utlån i 8 uker, deretter 500 kr pr. uke. Kontrakt utarbeides og underskrives ved utlån.

Eyvind kontakter Iver om hvem som har kjølmalene.

8. Båtregister/seilnummer

 • Kristian undersøker byggenr. på Drøbaksbåtene.
 • Nina oppklarer nummerkonflikt med Accenture.
 • Eyvind kontakter H11T om byggenr.

9. Betaling av årskontigent

Hakunamatata, Matchless, L'escalier og gml. ABN  har ikke betalt!!!!!

De som ikke har betalt slettes fra Norges Cup'n.

10. Eventuelt

Styret ble fotografert for å legge ut bilder på web'n!

Eyvind (sign)

< Tilbake