International 11:Metre One Design Class Association

- Australia -Austria - Belgium - Denmark - Germany - France - Hungary - Italy - Netherlands - Norway - Sweden - Switzerland

Referat fra styremøte i Norsk 11:MOD klubb 12. januar 2004

Møtested: Storgata 1, Oslo
Møtetid: kl. 18.30-21.00
Til stede: Halvor, Eyvind, Nina, Eli, Kristian
Forfall: Hans (i Australia på VM!)

1. Gjennomgang av spørreundersøkelsen

Det var ca. 100 stykker mottok e-post om spørreundersøkelsen og av disse svarte 65 stykker på spørreundersøkelsen.

43% av de som svarte synes det var viktig at klassen var en ISAF klasse. Gode regattaer og godt miljø er viktigere.

Flertallet ønsker 8 – 9 regattaer i Norges Cup’n hvorav 2 strykes.

Klart flertall (62%) for lavpoengsystem for å stimulere til deltagelse.

Medlemmene ønsker følgende regattaer i prioritert rekkefølge:

 1. NM, 13-15 aug.
 2. Hankø, 1-4 juli
 3. KNS vårreg., 15-16 mai
 4. North Cup, 11 sept
 5. Færdern, 11-12 juni
 6. Isbrytern, 1 mai
 7. Oslo sf. høscup, 28-29 aug
 8. Nesodden høstcup, 25-26 aug
 9. Aker brygge cup, 4-6 juni (kombineres med Belgia cup)

SM (28-31 juli) utgår da det er midt i fellesferien. Den norske klasseklubben varslet på forhånd at Svenskene ikke kunne regne med noe norsk deltagelse dersom SM ble lagt til dette tidspunktet.

Nina kontakter seilere på Vestkysten av Sverige for å få deres terminliste.

Styres arbeid generelt har fått god karakter.

Hva medlemmene synes at styret bør jobbe mer med:

 • Reservedeler og klasseregler/måling.

2. NorgesCup’n 2004

Styrets forslag til Norges Cup’n er 8 seilaser hvor 2 kan strykes. Styrets forslag vil følge medlemmenes prioriteringsrekkefølge, og den 8. seilasen blir Nesodden høstcup.

Styret ønsker å bruke Aker Brygge Cup til ”seilskole” hvor vi rullerer på mannskap mellom båtene for å utveksle erfaringer og hjelpe nye seilere inn i miljøet. Vi bør prioritere å få med båter som vanligvis ikke stiller. Eli tenker på konkrete opplegg.

NM på Nesodden er bekreftet fra Seilforbundet.

3. Selvjustis

Styret oppfordrer medlemmene til å ikke utnytte muligheten til å hyre inn flinkere/profesjonelle seilere til å rore under rankingregatter med hensikt på å bedre resultatet.

Styret påpeker at klassereglene forbyr å måle inn flere enn ett storseil, en spinnaker og to fokker i løpet av ett kalenderår. Dersom et seil går i stykker kan nytt måles inn. Se forøvrig klassereglene pkt. 6.6.7.

4. Reservedeler

Styret ønsker å bestille:

 • Spinnakerbom
 • 2 fokkevongner
 • 1 storseilsvogn
 • Strut
 • Rorkult

Reservemast er innkjøpt til kr. 15.000,-

5. Årsmøte

Styret ønsker at medlemmene skal komme med forslag på nye styremedlemmer. Styret ønsker en utvidelse av styret, og ønsker spesielt at seilere fra nye båter skal delta i ledelsen av klubben slik at vi kan få nye impulser. Kristian sender ut mail om dette.

Halvor lager innkalling.

Eli presenterer opplegg for Aker brygge cup.

Trekkplaster: Hans forteller om VM i Sydney.

6. Medlemskontigent 2004

Medlemskontigenten holdes fast på kr. 2000,-

7. Seilnummer

Styret minner om at fristen for å skifte seilnummer er 1. januar 2005. Derfor må de som skal skifte seil i år får nye nummer i seilene sine. Styret vil minne seilerne om dette på årsmøtet.

8. Team presentasjon

Eli har gjort en veldig bra jobb med å presentere alle teamene på 11:Meter sidene. 3 – 4 Drøbaksbåter mangler fremdeles. Eyvind vil kontakte Aril Vikse for å spørre han om laget hans.

9. Eventuelt

Klasseklubben er interessert i å få en klassesponsor.

Ny mailadresse til Nina: nin-bra@online.no

Eyvind (sign)

< Tilbake