International 11:Metre One Design Class Association

- Australia -Austria - Belgium - Denmark - Germany - France - Hungary - Italy - Netherlands - Norway - Sweden - Switzerland

Referat fra styremøte 29. mars 2004 (02.04.04)

Møtested: Vika, Oslo
Møtetid: kl. 18.00-22.00
Til stede: Halvor, Eyvind, Nina, Eli, Erlend, Rasmus, Iver
Forfall: Hans, Kristian

1. VM Arendal – status

 • Arendal seilforening har sagt seg villig til å arrangere VM for 11:Metere under APL i 2005.
 • Styret setter stor pris på Torgeirs initiativ og han blir klasseklubbens kontakt mellom Arendal sf. og 11:Meter klubben.
 • Arrangementskomiteen settes ned i disse dager og består foreløpig av Torgeir (leder), Iver, Eli og Erlend. Interesserte oppfordres til å melde seg til arrangementskomiteen.
 • Arrangementskomiteen vil holde møte med Arendal sf. og komme tilbake med mer konkret opplegg til styret.
 • Frister:
 • 1. mai: NSF godkjennelse av Arendal sf. som arrangør. Halvor følger opp dette.
 • 1. aug.: Godkjennelse fra ISAF. Rasmus følger opp dette.
 • Vi ønsker at VM arrangeres første uke i august og at APL brukes som ”tune-up”.

2. Belgia Cup / Aker brygge cup – status.

 • Iver orienterte fra møtet med arrangøren av Aker Brygge Cup (ABC) angående Belgia Cup og 11:Meter deltagelse i ABC.
 • Arrangøren av ABC var positiv til å kombinere ABCog Belgia Cup. Belgia Cup vil bli holdt etter siste regatta på fredag, lørdag og søndag. 11:Meter klassen vil bemanne bøyebåter under Belgia Cup’n.
 • For å kunne gjennomføre et godt seilingmessig arrangement ønsker ABC å holde arrangmentet over 3 dager. Dette fordi vindforholdene er ustabile i indre Oslofjord. Videre vil arrangøren søke å gjennomføre to regattaer på fredag om forholdene tillater dette. Arrangøren setter pris på om deltagerene støtter oppunder arrangementet slik det er ment å være.
 • Klasseklubben forutsetter at dersom vindforholdene tillater det skal det seiles to seilaser på fredagen. Pga. Belgia Cup’n er det viktig at 11:Meter seilerne er representert alle tre dagene. Derfor går styret inn for at alle tre dagene skal telle i Norges Cup’n.
 • Finalen for Aker Brygge Cup vil gå på søndag i 2.4 kvadrat som i fjor. Det blir egen finale for Belgia Cup.

3. NM – status

 • Søknad om NM på Steilene er godkjent fra NSF.
 • Iver har kontakt med den svenske klasseklubben ang. deltagelse fra dem. Vi venter omlag 5 båter fra Sverige.
 • Det er overnattingsmuligheter i det nye huset til Nesodden sf.
 • 11:Meter klubben ønsker egen bane.
 • Første start på fredag foreslåes ca. kl. 14 og vi ønsker minst 3 regattaer pr. dag. Styret ønsker seiling alle dager (fredag, lørdag og søndag) for å få et sportslig best arrangement. Vi har ambisjoner om minst 7 regattaer. Dersom mange seilaser (6 el. flere) er gjennomført innen lørdag vil vi avslutte tidlig på søndag.

4. Bryggeplasser på Dronningen.

 • 11:Meter klubben er glad for KNS sin velvillighet i bryggesaken.
 • Det kommer lengre og bedre utstikkerne på innsiden av bryggen.
 • Nina tar kontakt med båtene for å få bekreftet at de kommer til å benytte plassen.
 • Nina vil henge ut lapper som viser hvor de enkelte skal ligge på bryggen.

5. Internasjonalt klasse styre – status.

 • Rasmus orienterte om valget til det internasjonale styret.
 • Alle i det norske styret oppfordres til å lese gjennom forslag om mål og meninger med det internasjonale styret (mail fra 25. februar) og gi tilbakemelding til Rasmus.
 • Den norske klasseklubben må bidra med informasjon til de internasjonale hjemmesidene på internett.

6. Klasseregler

 • Eyvind skal undersøke om lengden på sikkerhetslinen til akterstaget er definert i klassereglene slik at masten ikke kan helle forover når akterstaget slippes.
 • Vi ønsker å lage en liten ”nyhet” på hjemmesiden om viktige og relevante klasseregler. ”Ti på topp” på størrelser og dimensjoner. Eyvind følger opp dette.
 • Eyvind venter tilbakemelding fra Stefan Winberg om kjølprofil. Kjølprofilet fra Finessa er i henhold til klassereglene.

7. Reservedeler

 • Kristian må sende ut mail for å få oppdatert listen over utstyr som finnes hos medlemmene.
 • Når listen er oppdatert må resterendre utstyr bestilles.

8. Medlemskapsavgift

 • 12 båter har innbetalt medlemskontigent pr. 29. mars.
 • Nina kontakter de enkelte båtene for å kreve inn medlemskontigent.

9. Eventuelt

 • Iver tester styre@11mod.info mail-adressen.
 • Iver undersøker muligheten for å stille 10 11:Metere til et to dagers event i sommer.
 • På lørdagen under Hankø Race Week prøver KNS å få til et felles arrangement for alle seilerne.
 • Halvor og Eyvind var på idemøte for årets North Cup. 11:Meter klubben ser veldig positivt på foreslåtte endringer for å løfte arrangmentet. Spesielt håper vi at forslaget om dømming på banen blir gjennomført. Halvor melder tilbake til Asker sf. om at klasseklubben ser positivt på foreslåtte endringer.
 • Påmeldinger til seilkurs sendes til Erlend. Arrangmentet bør annonseres på ny over Påsken. Erlend vil kontakte KNS for å undersøke om vi kan kombinere kurset med KNS sin seilskole.

Eyvind (sign)

< Tilbake