Referat fra styremøte i Norsk 11:MOD klubb 12. januar 2004

 

Møtested:        Karenslyst allé 10, Oslo

Møtetid:           kl. 18.00-21.00

Til stede:          Halvor, Eyvind, Nina, Eli, Kristian (fra 18.30), Hans, Iver, Erlend

 

1.      Årsavslutningsfest

Sted: Odeon.

Meny: Kan velge mellom fisk eller kjøtt rett

Tidspunkt: 19. november kl. 19.30

Forventet antall deltagere: 50 – 60 stk

 

Hans får tilbud på hovedrett. Odeon er bestilt.

 

2.      Årsmøte / ”trekkplaster”

For å unngå diskusjon rundt terminlisten aksepteres kun skriftelige endringsforslag som stemmes over på årsmøtet. Det kan avgis en stemme pr. båt (jfr. statutten).

 

Tidspunkt: 26. januar kl. 18.30 på Dronningen.

 

Halvor bestiller Dronningen.

 

Styret ønsker innspill på hvordan vi kan dra flest mulig seilere til årsmøtet.

 

3.      Norgesranking 2004 (erfaringer/endringer i 2005)

Vi ønsker å delta på stor-NM i regi av Asker sf. i 2005. Ideelt bør det mist være 14 dager mellom NM og VM.

 

Vi ønsker å delta på Isbryter’n, Aker brygge, Færder’n, Hankø, VM, NM, Nesodden Høstcup.

 

Tidspunktet for SM blir avgjørende for om vi vil ta det med i rankingen. Erlend tar kontakt med Peter i den svenske klasseklubben. Kanskje Marstrands-uken kan være et alternativ.

 

Iver tar kontakt med Aker Brygge Cup med tanke på mulighet for å plassere arrangementet til slik at det ikke blir to arrangementer som begge opptar fredager, to uker på rad.

 

4.      VM

VM komiteen består av:

Kristian, Iver, Torgeir (formann), Erlend, Nina, Anne og Dag Olav.

 

Følgende er planlagt i siste uken juli/første uken i august:

Innveiing og måling på mandag, seiling på tirsdag og onsdag, hviledag på torsdag, seiling på fredag og lørdag. Søndag er reservedag.

 

5.      Internasjonal klasseklubb

Vi diskuterte mulig alternativer til nytt internasjonalt styre. Styret ønsker forslag fra medlemmene.

 

6.      Klasseregler

Styret ønsker å foreslå to endringer i klassereglene:

 

7.      Reservedeler

Vi sender ut en mail for å få oversikt over reserveutstyr som har blir brukt/kjøpt inn i løpet av sommeren.

 

8.      Eventuelt

Båtbygging: Vi legger ut en link på hjemmesiden om at de som er interessert i nye båter kan registrere seg. Vi trenger 5 interesserte før vi kan forsøke å bygge nye båter.

 

Onsdagsregattaer/KNS: Eli og Hans ønsker å dra i gang to onsdager med pizza og øl etter seilingen.

 

Eyvind (sign)